fbpx

RIIKLIKUD SOODUSTUSED

Haigekassa soodustus

Vajaduspõhiselt saab arst (perearst, eriarst) välja kirjutada digiretsepti meditsiiniseadmele ehk ortoosile. Retsept kehtib 6 kuud peale traumat või opertasiooni. Haigekassa hüvitab ainult neid meditsiiniseadmeid, mis on kantud meditsiiniseadmete loetellu. Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid piirhinnast kas 90% või 50% soodusmääraga. Patsient peab ise tasuma vastavalt 10% või 50% seadme piirhinnast ja piirhinda ületava osa.
Loe lähemalt siit Haigekassa poolt hüvitatavatest meditsiiniseadmetest.
Sotsiaalkindlustusamet

hüvitab soodustingimustel abivahendeid vastavalt abivahendite loetelule arsti (vm eriala spetsialisti) tõendi alusel (LAE TÕEND ALLA SIIT) järgnevatele isikutele:
• Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.
• Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
• 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.
• Tööealistele, kellel on kas:
o osaline/puuduv töövõime;
o töövõimetus alates 40%;
o määratud puue
• Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
• Vanaduspensioniealistele.

 

PILOOTPROJEKT „ABIVAHENDITE VÕIMALDAMINE TÖÖEALISTELE ILMA PUUDE JA TÖÖVÕIME LANGUSETA“

Alates 01.01.2021 alustab Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud pilootprojekt, mille raames piloteerib Sotsiaalkindlustusamet abivahendite soetamist tööealiste inimeste seas, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust. Abivahendi soetamise aluseks pilootprojektis on spetsialisti poolt tuvastatud abivahendi vajadus ehk abivahendi tõend. Tõendi põhi on allalaetav SIIT.

Pilootprojekti kestvuseks on 01.01.2021-30.06.2021 ning abivahendite võimaldamise aluseks on kehtiv abivahendite loetelu (Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“).

Projekti eesmärgiks on saada teada kui suur on tegelik vajadus abivahendite järele tööealiste inimeste seas, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust. See loob tööealisele inimesele võimaluse soetada vajaminev abivahend lähtuvalt inimese abivajadusest, sõltumata puudest või töövõimest. Projekti sihtgrupiks on tööealised inimesed, kellel ei ole pilooti sisenemisel tuvastatud puuet ega töövõime langust. Samuti kuuluvad sihtgruppi need, kellel on tuvastatud spetsialisti poolt abivahendi vajadus, kuid kellel on pooleli puude või töövõime hindamise protsess ning piloot kiirendaks neile abivahendite kättesaadavust.

Pilootprojekti abil abivahendi saamiseks tuleb inimesel pöörduda spetsialisti poole, nt perearsti, kes saab vajadusel suunata edasi eriarsti vastuvõtule. Abivahendi vajaduse hindamise pädevus ning tõendi väljastamise õigus on lisaks pere- ja eriarstile ka füsio- ja tegevusterapeutidel ehk täpselt sama, mis nimetatud määruse järgselt hetkel kehtib. Pilootprojektis saavad võimaluse osaleda kõik Sotsiaalkindlustusameti lepingulised koostööpartnerid, ehk antud juhul ettevõtted, kes tegelevad abivahendite müügi ja üürimisega. Piloodis osalevate ettevõtete nimed ja kontaktid on leitavad alates jaanuarist 2021 Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Kõik küsimused abivahendite määramise ja pilootprojekti kohta on oodatud e-posti aadressil: sigrid.laan@sotsiaalkindlustusamet.ee