fbpx

RIIKLIKUD SOODUSTUSED

Haigekassa soodustus

Vajaduspõhiselt saab arst (perearst, eriarst) välja kirjutada digiretsepti, et patsient saaks soodustusega ortoose. Retsept kehtib 6 kuud peale traumat või opertasiooni. Haigekassa hüvitab ainult neid meditsiiniseadmeid, mis on kantud meditsiiniseadmete loetellu. Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid piirhinnast kas 90% või 50% soodusmääraga. Patsient peab ise tasuma vastavalt 10% või 50% seadme piirhinnast ja piirhinda ületava osa.
Loe lähemalt siit Haigekassa poolt hüvitatavatest meditsiiniseadmetest.
Sotsiaalkindlustusamet

hüvitab soodustingimustel abivahendeid vastavalt abivahendite loetelule arsti (vm eriala spetsialisti) tõendi alusel (LAE TÕEND ALLA SIIT) järgnevatele isikutele:
• Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.
• Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
• 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.
• Tööealistele, kellel on kas:
o osaline/puuduv töövõime;
o töövõimetus alates 40%;
o määratud puue
• Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
• Vanaduspensioniealistele.