fbpx

Ostukorvis ei ole tooteid.

RIIKLIKUD SOODUSTUSED

2022 aastast muutub ortooside hüvitamine.

Haigekassa võtab alates esimesest jaanuarist Sotsiaalkindlustusametilt üle ortooside, tallatugede, uriini eritumist suunavate abivahendite ning uriinikogujate rahastamise. Eesmärgiks on muuta vajalikud seadmed inimesele kättesaadavamaks ning nende rahastus selgemaks.  Täpsemalt puudutab muudatus järgmiseid abivahendi gruppe / ISO koode 06.03, 06.04, 06.06, 06.12, 06.00, 09.24, 09.27. Uuest aastast saavad neid meditsiiniseadmeid välja kirjutada nii perearstid kui eriarstid digitaalse meditsiiniseadme kaardiga inimestele, kes vastavad meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustelele. Hüvitamine ei sõltu sellest, kas inimesel on puue või vähenenud töövõime.

Ortooside ja tallatugede jätkuva vajaduse korral tuleb inimesel pöörduda oma raviarsti (nt perearsti) poole. Kui inimese terviseseisund vastab hüvitamise tingimustele, saab arst välja kirjutada digitaalse meditsiiniseadme retsepti/kaardi.

Füsioterapeudid, tegevusterapeudid, õed ja ämmaemandad aastast 2022 haigekassa süsteemis retsepte välja kirjutada enam ei saa. Samuti ei ole võimalik meditsiiniseadmeid soetada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuigi seal võib olla abivahendi vajadus märgitud. Seda põhjusel, et meditsiiniseadme seaduses on kirjas, et meditsiiniseadme määramiseks peab arst kirjutama inimesele meditsiiniseadme kaardi, mistõttu teised tervishoiuspetsialistid seda seaduse järgi teha ei tohi.  Muudatus kitsendab küll senist retseptide välja kirjutajate ringi, kuid haigekassa rahastusega kaasnev kõrgem soodusmäär, eraldi minimaalse omaosaluse puudumine ning asjaolu, et hüvitamisel ei mängi enam rolli puue või töövõime langus, paraneb kokkuvõttes toodete kättesaadavus neid enim vajavatele inimestele.

Erimenetlusi ravikindlustuse seadus meditsiiniseadmete osas ei võimalda. Sotsiaalkindlustusameti erimenetlusotsuste alusel on abivahendeid võimalik inimesel osta kuni otsuse kehtivuse lõpuni. Nende toodete hüvitamist, mida meditsiiniseadmete loetelus (veel) 2022. aastal ei ole (näiteks koljuortoosid või väga spetsiifilised neuroortoosid) ning millele ei ole loetelus ka võrreldavat alternatiivi, on võimalik järgmisel aastal jätkuvalt taotleda läbi sotsiaalkindlustusameti erimenetluse. Siiski on tegu pigem väga erandliku protsessiga. Tooteid, millele on alternatiivne toode näiteks teise tootja poolt meditsiiniseadmete loetelus olemas, ei ole põhjendatud erimenetluse kaudu rahastust taotleda.

UUS MÄÄRUS: Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord